با توجه به درخواست مکرر عده ای از هموطنان مبنی بر درج اطلاعات جامع مربوط به دانشگاه های سراسر کانادا باطلاع عزیزان میرساند با توجه به گستردگی اطلاعات مربوط به بیش از یکصد دانشگاه در نقاط مختلف کانادا ، درج این دسته از اطلاعات بصورت روزانه افزوده خواهد شد و پیش بینی می شود دوره تکمیلی آن حدود دو ماه یعنی تا پایان ماه فوریه سال 2016 بطول انجامد. از شکیبایی شما سپاسگزاریم

نام استان، نام شهر / نام دانشگاه

فهرست دانشگاه های کانادا

ACADIA University / Wolfville, Nova Scotia

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه    Acadia University
حروف مخفف    AU
سال تاسیس    1838
شعار    In pulvere vinces / In dust, you conquer
رنگ    Garnet and blue
صفحه اینترنتی    acadia w 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    31 Acadia Street, PO Box 40. Wolfville. B4P 2R6 Nova Scotia. Canada
تلفن    +1 (902) 542 1016
فکس    +1 (902) 585 1092
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Flickr   Wikipedia   Instagram icon
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     70%
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 3,000-3,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 200-299
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     no
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     no
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     yes
کتابخانه     yes Acadia University Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     Faculty of Arts; Faculty of Pure and Applied Science; Faculty of Professional Studies and Theology
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Canadian University Society for Intercollegiate Debate (CUSID); Canadian Bureau for International Education (CBIE); Canadian University Press (CUP)   

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                                            kiMn                     kiMn                   kiMn                    
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                             kiMn 2                   kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                             kiMn 2                   kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                             kiMn 2                   kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                       kiMn 2                                                              
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                              kiMn 2                    kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro      7,500-10,000 US$ (5,500-7,400 Euro
 دانشجویان خارجی    12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro)      17,500-20,000 US$ (12,900-14,700 Euro)
           
 

 

 

AMBROSE University / Calgary, Alberta

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه    Ambrose University
حروف مخفف    AUC
سال تاسیس    1921
شعار    
رنگ    Black and gold
صفحه اینترنتی    ambrese
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی   150 Ambrose Circle SW. Calgary, T3H 0L5 Alberta. Canada
تلفن    +1 (403) 410 2900
فکس    +1 (403) 571 2556
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Wikipedia 
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     60%
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 500-999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 50-99
نوع دانشگاه    Private- Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     yes Christian-Evangelical
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yes Ambrose University Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     n.a.
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Association of Theological Schools in the United States and Canada (ATS); Christian Higher Education Canada (CHEC); Council for Christian Colleges and Universities (CCCU)

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                        Certificate Diplomas                    Associate degrees                      Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                         kiMn                                         kiMn                    kiMn                    
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                              kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                              kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                              kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    10,000-12,500 US$ (7,400-9,200 Euro)      7,500-10,000 US$ (5,500-7,400 Euro)
 دانشجویان خارجی    10,000-12,500 US$ (7,400-9,200 Euro)      7,500-10,000 US$ (5,500-7,400 Euro)
           

AURORA College / Forth Smith, Northwest Territories

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه    Aurora College
حروف مخفف    AU 
سال تاسیس    1981
شعار    
رنگ    Blue and white
صفحه اینترنتی    aurora w
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی   50 Conibear Crescent, Box 1290. Forth Smith, X 0E 0P0 Northwest Territories. Canada
تلفن    +1 (867) 872 4511
فکس    +1 (867) 777 2850
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Flickr   Wikipedia  
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     no International
نحوه انتخاب پذیرش     no
درصد دانشجویان پذیرفته شده     
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 4,000-4,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 50-99
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Not reported
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     no
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     no
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     no
امکانات اسکان دانشجویی     no
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yes Aurora College Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     n.a.
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Association of Canadian Community Colleges (ACCC); University of the Arctic (UArctic)  

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                        Certificate Diplomas                    Associate degrees                      Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                         kiMn                                         kiMn                                        
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    Not reported      Not reported
 دانشجویان خارجی    Not reported      Not reported
           

 

 

BISHOP'S University / Sherbrooke, Quebec

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   Bishop's University
حروف مخفف    BU 
سال تاسیس   1843
شعار    Recti Cultus Pectora Roborant, Sound learning strengthens the spirit
رنگ    Purple and gray
صفحه اینترنتی    bishop
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی   2600 College Street. Sherbrooke, J1M 1Z7 Quebec. Canada
تلفن    +1 (819) 822 9600
فکس    +1 (819) 822 9661
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Flickr   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     80%
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 2,000-2,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 100-199
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yesBishop's University Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه    William's School of Business; Division of Humanities; Division of Natural Sciences and Mathematics; Division of Social Sciences; School of Education
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Canadian Bureau for International Education (CBIE); Canadian University Press (CUP)  

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                         kiMn                                         kiMn                    kiMn                    
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                    kiMn 2                                         kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                    kiMn 2                                          kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                    kiMn 2                                          kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                    kiMn 2                                          kiMn 2                    kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی   2,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro)     5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro)
 دانشجویان خارجی   12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro)     12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro)
           
Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Bishop's University for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

 

 

BRANDON University / Brandon, Manitoba

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   Brandon University
حروف مخفف    BU 
سال تاسیس    1899
شعار    Be you at BU
رنگ    Blue and gold
صفحه اینترنتی    brandon
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی   270 18th Street. Brandon, R7A 6A9 Manitoba. Canada
تلفن    +1 (204) 727 7479
فکس    +1 (204) 727 7471
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     Not Availible
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 3,000-3,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 400-499
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     yes
کتابخانه     yes 
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه    Faculty of Arts; Faculty of Education; Faculty of Science; School of Health Studies; School of Music
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Association of Commonwealth Universities (ACU); Canadian University Society for Intercollegiate Debate (CUSID); Canadian University Press (CUP)   

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                         kiMn                                         kiMn                    kiMn                    
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                    kiMn 2                                         kiMn 2                    kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                    kiMn 2                                          kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                              kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                              kiMn 2                    kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                              kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    2,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro)      2,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro)
 دانشجویان خارجی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro)      2,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro)
           

 

 

BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY University / Burnaby, British Columbia

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   British Columbia Institute of Technology
حروف مخفف    BCIT
سال تاسیس    1960
شعار    
رنگ    Blue and gold
صفحه اینترنتی    bcit
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی   3700 Willingdon Avenue. Burnaby, V5G 3H2 British Columbia. Canada
تلفن    +1 (604) 434 1610
فکس    +1 (604) 985 2862
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Flickr   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     Not reported
درصد دانشجویان پذیرفته شده     Not reported
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 15,000-19,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 1000-1499
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Not reported
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     no
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     no
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     no
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yesBritish Columbia Institute of Technology Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه    School of Computing and Academic Studies; School of Business; School of Construction and the Environment; School of Health Sciences; School of Manufacturing, Electronics and Industrial Processes; School of Transportation
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Canadian Bureau for International Education (CBIE); Polytechnics Canada; Canadian University Press (CUP)  

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                         kiMn                    kiMn                     kiMn                    kiMn                    
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                              kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro     Not reported
 دانشجویان خارجی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro     Not reported
           
Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact British Columbia Institute of Technology for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

 

 

BROCK University / St. Catharines, Ontario

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه    Brock University
حروف مخفف    BU 
سال تاسیس    1964
شعار    Surgite!, Push on!
رنگ    Red, blue and white
صفحه اینترنتی    Brock University
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    500 Glenridge Avenue. St. Catharines, L2S 3A1 Ontario. Canada
تلفن    +1 (905) 688 5550
فکس    +1 (905) 378 5715
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Flickr   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     Not reported
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 15,000-19,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 800-899
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yesBrock University Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     Faculty of Applied Health Science; Faculty of Business; Faculty of Education; Faculty of Humanities; Faculty of Mathematics and  Science; Faculty of Social Sciences; Faculty of Graduate Studies
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
 Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Association of Commonwealth Universities (ACU); Council of Ontario Universities (COU); Canadian Bureau for International  Education (CBIE); Canadian University Press (CUP
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                                                                  kiMn                    kiMn                    kiMn
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                             kiMn 2                    kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                              kiMn 2                    kiMn 2                   kiMn 2 
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                              kiMn 2                    kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                             kiMn 2                     kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                              kiMn 2                    kiMn 2                   kiMn 2 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro      7,500-10,000 US$ (5,500-7,400 Euro
 دانشجویان خارجی    12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro)      Not reported
           
 Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other  criteria. Please contact Brock University for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

 

 

CAMPION College at the University of Regina / Regina, Saskatchewan

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   Campion College at the University of Regina
حروف مخفف    
سال تاسیس    1917
شعار    
رنگ    
صفحه اینترنتی    Campion College
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    3737 Wascana Parkway. Regina, S4S 0A2 Saskatchewan. Canada
تلفن    +1 (306) 586 4242
فکس    +1 (306) 359 1200
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   Flickr   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     no
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     Not reported
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 1,000-1,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers Not reported
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     yes Christian-Catholic (Jesuit)
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     no
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yes Campion College at the University of Regina Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     n.a.
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
 Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Association of Catholic Colleges and Universities (ACCU
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                                                                  kiMn                                        
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                              kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                              kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro      Not reported
 دانشجویان خارجی    7,500-10,000 US$ (5,500-7,400 Euro      Not reported
           
 Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other  criteria. Please contact Campion College at the University of Regina for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

 

 

CANADIAN MENNONITE University / Winnipeg, Manitoba

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه    Canadian Mennonite University
حروف مخفف    CMU
سال تاسیس    1998
شعار    
رنگ    Green
صفحه اینترنتی    Canadian Mennonite University 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    500 Shaftesbury Boulevard. Winnipeg, R3P 2N2 Manitoba. Canada
تلفن    +1 (204) 487 3300
فکس    +1 (204) 487 3858
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     Not reported
درصد دانشجویان پذیرفته شده     Not reported
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 1,000-1,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 100-199
نوع دانشگاه    Private - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Continuous
وابستگی مذهبی دانشگاه     yes Christian-Mennonite
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yes Canadian Mennonite University Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     Redekop School of Business; CMU School of Music; Faculty of Humanities and Science; Faculty of Social Sciences
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
 Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Christian Higher Education Canada (CHEC); Manitoba Colleges Athletic Conference (MCAC
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                                                                  kiMn                    kiMn                    
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                             kiMn 2                    kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                              kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                              kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro      5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro
 دانشجویان خارجی    Not reported      Not reported
           
 Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other  criteria. Please contact Canadian Mennonite University for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

 

 

CANADIAN University College / Lacombe, Alberta

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   Canadian University College
حروف مخفف  

 CUC

سال تاسیس    1907
شعار    Think. Believe. Act.
رنگ    Red and white
صفحه اینترنتی    canadian univercity college 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    5415 College Avenue. Lacombe, T4L 2E5 Alberta. Canada
تلفن    +1 (403) 782 3381
فکس    +1 (403) 782 7219
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     no
نحوه انتخاب پذیرش     Not reported
درصد دانشجویان پذیرفته شده     Not reported
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 250-499
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 200-299
نوع دانشگاه    Private- Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     yes Christian-Protestant (Seventh Day Adventist - www.adventist.org)
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     no
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     no
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     no 
امکانات اسکان دانشجویی     no
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no 
کتابخانه     yesCanadian University College Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     n.a.
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
 Association of Theological Schools in the United States and Canada (ATS
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    Not reported      Not reported
 دانشجویان خارجی    Not reported      Not reported
           
 

 

 

CAPE BRETON University / Sydney, Nova Scotia

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   Cape Breton University
حروف مخفف    CBU
سال تاسیس    1974
شعار    Experience the Possibilities
رنگ    Orange, green, black and gray
صفحه اینترنتی    Cape Breton 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی   1250 Grand Lake Road. Sydney, B1P 6L2 Nova Scotia. Canada
تلفن    +1 (902) 539 5300
فکس    +1 (902) 562 0119
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Flickr   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     no
درصد دانشجویان پذیرفته شده     60%
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 3,000-3,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 300-399
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     yes
کتابخانه     yesCape Breton University Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     School of Arts and Social Sciences; Shannon School of Business; School of Science and Technology; School of Professional Studies;  Unama'ki College
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
 Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Canadian Virtual University (CVU); Association of Canadian Community Colleges (ACCC); Canadian Bureau for International  Education (CBIE
COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                        kiMn                                          kiMn                    kiMn                    
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                   kiMn 2                                         kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                             kiMn 2                   kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Engineering                   kiMn 2                                         kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro      17,500-20,000 US$ (12,900-14,700 Euro)
 دانشجویان خارجی    12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro)      Not reported
           
 Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other  criteria. Please contact Cape Breton University for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

 

 

CAPILANO University / North Vancouver, British Columbia

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   Capilano University
حروف مخفف    
سال تاسیس    1968
شعار    
رنگ    Blue
صفحه اینترنتی    capilano 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    2055 Purcell Way. North Vancouver, V7J 3H5 British Columbia. Canada
تلفن    +1 (604) 990 7914
فکس    +1 (604) 983 7576
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     Not reported
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 6,000-6,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers Not reported
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Trimesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     no
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     no
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yesCapilano University Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     Department of Arts and Sciences; Department of Business and Professional Studies; Department of Tourism and Outdoor Recreation;  Department of Health and Education; Department of Fine Arts and Applied Arts; Department of Continuing Education
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Canadian Bureau for International Education (CBIE); Canadian University Press (CUP); OpenCourseWare Consortium (OCW)  

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                        kiMn                     kiMn                     kiMn                                        
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                   kiMn 2                   kiMn 2                     kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                   kiMn 2                                         kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                       kiMn 2                                                              
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                   kiMn 2                                                                                  
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                       kiMn 2                                                              
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    Not reported      Not reported
 دانشجویان خارجی    Not reported      Not reported
           
 

 

 

CARLETON University / Ottawa, Ontario

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   Carleton University
حروف مخفف    CU
سال تاسیس    1942
شعار    Ours the Task Eternal
رنگ    Red and black
صفحه اینترنتی    carleton 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    1125 Colonel By Drive. Ottawa, K1S 5B6 Ontario. Canada
تلفن    +1 (613) 520 2400
فکس    +1 (613) 520 3517
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube  Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     Not reported
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 20,000-24,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 3,500-3,999
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     yes
کتابخانه     yesCarleton University Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     Faculty of Arts and Social Sciences; Faculty of Engineering and Design; Faculty of Humanities; Faculty of Public Affairs; Faculty of  Science; Faculty of Graduate Studies and Research; Sprott School of Business
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Association of Commonwealth Universities (ACU); Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL); Association of Professional Schools of International Affairs (APSIA)   

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                                                                  kiMn                    kiMn                    kiMn
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                             kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                             kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                             kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                             kiMn 2                   kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                             kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                             kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro      2,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro)
 دانشجویان خارجی    12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro)      7,500-10,000 US$ (5,500-7,400 Euro
           
 Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other  criteria. Please contact Carleton University for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

 

 

COLLEGE OF THE NORTH ATLANTIC / Stephenville, Newfoundland & Labrador

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه    College of the North Atlantic
حروف مخفف    CNA
سال تاسیس    1997
شعار    We're so much more
رنگ    Light blue and blue
صفحه اینترنتی    north atlantic 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    432 Massachussetts Drive. Stephenville, A2N 2Z6 Newfoundland & Labrador. Canada
تلفن    +1 (709) 643 7701
فکس    +1 (709) 643 7808
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     Not reported
درصد دانشجویان پذیرفته شده     Not reported
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 7,000-7,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 1,500-1,999
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     no
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     yes
کتابخانه     yesCollege of the North Atlantic Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     n.a.
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Association of Canadian Community Colleges (ACCC); Canadian Bureau for International Education (CBIE)  

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                         kiMn                    kiMn                     kiMn                                        
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                   kiMn 2                   kiMn 2                                                              
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                   kiMn 2                   kiMn 2                     kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                   kiMn 2                   kiMn 2                     kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                       kiMn 2                     kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    1,000-2,500 US$ (750-1,800 Euro)      Not reported
 دانشجویان خارجی    7,500-10,000 US$ (5,500-7,400 Euro)      Not reported
           
 Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other  criteria. Please contact College of the North Atlantic for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

 

 

CONCORDIA University / Montreal, Quebec

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   Concordia University
حروف مخفف    CU
سال تاسیس    1974
شعار    
رنگ    Maroon, gold and white
صفحه اینترنتی    concordia montreal 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    1455 de Maisonneuve Boulevard W. Montreal, H3G 1M8 Quebec. Canada
تلفن    +1 (514) 848 2424
فکس    +1 (514) 848 3494
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Flickr   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     50%
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 35,000-39,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 1,000-1,499
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     no
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     yes
کتابخانه     yesConcordia University Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     Faculty of Arts and Science; Faculty of Engineering and Computer Science; Faculty of Fine Arts; John Molson School of Business; Liberal Arts College; Loyola International College; School of Community and Public Affairs; Science College; Simone de Beauvoir Institute
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
 Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Association of Commonwealth Universities (ACU); Association of Theological Schools in the United States and Canada (ATS); Canadian University Society for Intercollegiate Debate (CUSID); Canadian B

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                        kiMn                                         kiMn                   kiMn                   kiMn
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                   kiMn 2                                         kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                   kiMn 2                                         kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                   kiMn 2                                         kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Engineering                   kiMn 2                                         kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                   kiMn 2                                         kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    1,000-2,500 US$ (750-1,800 Euro)      5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro)
 دانشجویان خارجی    10,000-12,500 US$ (7,400-9,200 Euro)      10,000-12,500 US$ (7,400-9,200 Euro)
           
 

 

 

CONCORDIA University College of Alberta / Edmonton, Alberta

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   Concordia University College of Alberta
حروف مخفف    CUCA
سال تاسیس    1921
شعار    Initium Sapientiae Timor Domini, The fear of the Lord is the beginning of wisdom
رنگ    Blue and gold
صفحه اینترنتی    concordia edmonton 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    7128 Ada Boulevard NW. Edmonton, T5B 4E4 Alberta. Canada
تلفن    +1 (780) 479 9220
فکس    +1 (780) 378 8460
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     60%
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 1,000-1,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 100-199
نوع دانشگاه    Private - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     yes Christian-Lutheran
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yes Concordia University College of Alberta Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     Faculty of Arts; Faculty of Science; Mihalcheon School of Business
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
 Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC)  

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                        kiMn                                         kiMn                   kiMn                    
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                             kiMn 2                   kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                             kiMn 2                   kiMn 2                    
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro)      5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro)
 دانشجویان خارجی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro)      7,500-10,000 US$ (5,500-7,400 Euro
           
 Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Collège militaire royal du Canada for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

 

 

CRANDALL University / Moncton, New Brunswick

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   Crandall University
حروف مخفف    
سال تاسیس    1949
شعار    Christus Praeeminens, Christ is preeminent
رنگ    Blue and gold
صفحه اینترنتی    crandall 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    333 Gorge Road, Box 6004. Moncton, E1C 9L7 New Brunswick. Canada
تلفن    +1 (506) 858 8970
فکس    +1 (506) 858 9694
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Flickr   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     70%
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 500-999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 50-99
نوع دانشگاه    Private - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     yes Christian-Baptist
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yesCrandall University Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     n.a.
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Council for Christian Colleges and Universities (CCCU); Canadian University Society for Intercollegiate Debate (CUSID)  

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                        kiMn                                         kiMn                                        
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                   kiMn 2                                                                                  
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro)      Not reported
 دانشجویان خارجی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro)      Not reported
           
 Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Collège militaire royal du Canada for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

 

 

DALHOUSIE University / Halifax, Nova Scotia

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   Dalhousie University
حروف مخفف    
سال تاسیس    1818
شعار    Ora et Labora, Pray and work
رنگ    Black and gold
صفحه اینترنتی    dalhousie 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    6885 University Avenue. Halifax, B3H 4H6 Nova Scotia. Canada
تلفن    +1 (902) 494 2450
فکس    +1 (902) 494 1630
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     80%
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 15,000-19,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 2000-2,499
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yes Dalhousie University Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     Faculty of Architecture and Planning; Faculty of Arts and Social Sciences; Faculty of Computer Science; Faculty of Dentistry; Faculty of Engineering; Faculty of Graduate Studies; Faculty of Health Professions; Faculty of Law; Faculty of Management; Faculty of Medicine; Faculty of Science
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Association of Commonwealth Universities (ACU); Group of Thirteen (G13); Canadian Bureau for International Education (CBIE); Canadian University Society for Intercollegiate Debate (CUSID)   

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                        kiMn                                         kiMn                   kiMn                   kiMn
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                             kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                             kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                             kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                             kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Engineering                   kiMn 2                                         kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                             kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro)      5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro)
 دانشجویان خارجی    12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro)      12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro)
           
 Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Collège militaire royal du Canada for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

 

 

DOMINICAN University / Ottawa, Ontario

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   Dominican University College /Collège Universitaire Dominicain
حروف مخفف    CUD
سال تاسیس    1909
شعار    
رنگ    Navy blue, pale blue and golden yellowa
صفحه اینترنتی    dominican 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    96 Empress Avenue. Ottawa, K1R 7G3 Ontario. Canada
تلفن    +1 (613) 233 5696
فکس    +1 (613) 233 6064
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     Not reported
درصد دانشجویان پذیرفته شده     Not reported
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate under 250
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers under 50
نوع دانشگاه     Private - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Not reported
وابستگی مذهبی دانشگاه     yes Christian-Catholic
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     no
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     no
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yesCollège Universitaire Dominicain Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه    n.a.
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); International Federation of Catholic Universities (IFCU)  

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                        kiMn                                         kiMn                   kiMn                   kiMn
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                    kiMn 2                                         kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                   kiMn 2                                          kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    ,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro)      5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro)
 دانشجویان خارجی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro)      Not reported
           
 Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Collège Universitaire Dominicain for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE / Montreal, Quebec

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   École de Technologie Supérieure / School of Higher Technology - University of Quebec
حروف مخفف    ETS
سال تاسیس    1974
شعار    
رنگ    Black and maroon
صفحه اینترنتی    School of Higher Technology 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    1100, Rue Notre-Dame Ouest. Montreal, H3C 1K3 Quebec. Canada
تلفن    +1 (514) 396 8800
فکس    +1 (514) 396 8950
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     no International
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     80%
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 4,000-4,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 300-399
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yesÉcole de Technologie Supérieure Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     n.a.
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Canadian Bureau for International Education (CBIE); Canadian University Press (CUP)

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                        kiMn                                         kiMn                   kiMn                   kiMn
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Engineering                   kiMn 2                                         kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    1,000-2,500 US$ (750-1,800 Euro)      1,000-2,500 US$ (750-1,800 Euro)
 دانشجویان خارجی    5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro      2,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro)
           
 Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Collège militaire royal du Canada for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

 

 

ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE / Quebec City, Quebec

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه   ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE / National School of Public Administration
حروف مخفف    ENAP
سال تاسیس    1969
شعار    L'Université de l'Administration Publique, The Public Administration University
رنگ    Red
صفحه اینترنتی    National School of Public Administration 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    555, Boulevard Charest Est. Quebec City, G1K 9E5 Quebec. Canada
تلفن    +1 (418) 641 3000
فکس    +1 (418) 641 3060
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     yes based on student school marks
درصد دانشجویان پذیرفته شده     Not reported
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 1,000-1,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers 300-399
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     no
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     no
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     yes
کتابخانه     yes Acadia University Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     n.a.
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC)

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                                                                                      kiMn                   kiMn
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                                                 kiMn 2                   kiMn 2
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

 

                    YEARLY TUITION RANGE                   متوسط شهریه سالانه      
           
    Undergraduate / کارشناسی     Postgraduate / کارشناسی ارشد
دانشجویان داخلی    0-1,000 US$ (0-750 Euro)      2,500-5,000 US$ (1,800-3,700 Euro)
 دانشجویان خارجی          
           
 Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Collège militaire royal du Canada for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date.

 

 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL / Montreal, Quebec

GENERAL INFO اطلاعات عمومی
نام دانشگاه    Polytechnic School of Montreal
حروف مخفف    EPM
سال تاسیس    1873
شعار    Ut tensio sic vism As the extension, the force
رنگ    Red and black
صفحه اینترنتی    Polytechnic School of Montreal 
     
LOCATION & CONTACT نشانی و تماس
نشانی    C.P. 6079, Succursale Centre Ville. Montreal, H3C 3A7 Quebec. Canada
تلفن    +1 (514) 340 4711
فکس    +1 (514) 340 5836
صفحات در شبکه های اجتماعی    facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube   Wikipedia
     
ADMISSIONS   پذیرش
پذیرش جنسیتی     man women Men and Women
پذیرش دانشجو خارج از کانادا     yes International
نحوه انتخاب پذیرش     Not reported
درصد دانشجویان پذیرفته شده     Not reported
     
SIZE AND PROFILE   ظرفیت و مشخصات
ظرفیت ثبت نام دانشجویی     Graduate 4,000-4,999
ظرفیت کادر علمی و اساتید     Teachers Not reported
نوع دانشگاه     Public - Non profit
تقویم دوره های آموزشی     Semesters
وابستگی مذهبی دانشگاه     no
     
FACILITIES AND SERVICE S   امکانات و خدمات
کمک های مالی / بورس های تحصیلی     yes
امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی     yes
تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی     yes
امکانات اسکان دانشجویی     yes
آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی     no
کتابخانه     yesÉcole Polytechnique de Montréal Library
     
ACADEMIC STRUCTURE   ساختار دانشگاهی
ساختار علمی دانشگاه     n.a.
     
AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS   وابستگی و عضویت دانشگاه
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Canadian Bureau for International Education (CBIE)

 

COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES                         سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه
                                                                                                                                            
                                                        Undergraduate / کارشناسی Postgraduate / کارشناسی ارشد
                                                        d c                   Associate d c                     Bachelor d c                   Master d c                   Doctorate d c
                                                         Certificate Diplomas                    Associate degrees                       Bachelor degrees                    Master degrees                    Doctorate degrees
                                                                                                                                           
                                                        kiMn                                         kiMn                   kiMn                   kiMn
                                                                                                                                           
                                    Arts & Humanities                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Business & Social Sciences                                                             kiMn 2                                        
                                                                                                                                           
                                     Language & Cultural                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Medicine & Health                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                     Engineering                                                              kiMn 2                    kiMn 2                
                                                                                                                                           
                                     Science & Technology                                                             kiMn 2                   kiMn 2                   kiMn 2