فرهنگ و دب

Hits: 1237

 

نویسنده

 

 

 

نام کتاب

 

 

                

 

نویسنده

نام کتاب

                         

سازمان ملل متحد 

 

 

 

منشور حقوق بشر

 

 

 

 

ویدیو

 

 

فرهنگ ما

بهداد

3 مرثیه (شعر)

ابوسعید ابوالخیر

دیوان رباعیات (شعر)

بهداد

آپولون (شعر)

سیاوش کسرایی

آرش کمانگیر (شعر)

کریم شفائی

اگر نمی خواستی عاشق شوی (شعر)

خسرو گلسرخی

مجموعه اشعار

بهداد

نظریه بر رستم و سهراب فردوسی 

بهداد

از آتش (شعر)

بهداد

داستان سیاوش (شعر)

بهداد

دیوان یاسمین (شعر)

وحید قزوینی

فتح نامه قندهار (شعر)

فروغ فرخزاد

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد (شعر)

فروغ فرخزاد

عصیان (شعر)

امیرحسین خنجی

رباعیات خیام

محمد طاهر وحید الزمان قزوینی

شهر آشوب (شعر)

احمد شاملو

کاشفان فروتن شوکران

سهراب سپهری

مرگ رنگ

ناشناس

قصه های ایرانی

ناشناس 

افسانه مرا ببوی

ناشناس

بخشی از آداب و رسوم ایرانیان

بهداد

ایرج میرزا

بهداد

کاوه و ضحاک

اچ جکسون براون

نکته های کوچک زندگی

امیر شالچی

سرچشمه های پارسی سره

صادق هدایت

ترانه های خیام

بهداد

 

 

 

تهذیب و تنقیح گلستان