علمی / آموزشی

Hits: 660

نام کتاب

     

نویسنده

         

Essential Words for TOEFL & IELTS

     

TOEFL & IELTS Center

600 Essays for TOEFL

     

TOEFL & IELTS Center

گرامز برای مکالمه زبان انگلیسی 1

     

سعید عنایت پور

گرامز برای مکالمه زبان انگلیسی 2

     

سعید عنایت پور

گرامز برای مکالمه زبان انگلیسی 3

     

سعید عنایت پور

واژه های ایرانی در زبان انگلیسی

       

101 Helpful Hints for IELTS

     

GARRY ADAMS & TERRY PECK

روش حضور 22

     

سید اشکان نجفی

TOEFL Test of English

       

IELTS Examination

     

Rawdon Wyatt

مبانی دستور زبان ترکی-آذربایجانی

     

م.ع. فرزانه

راهنمای تلفظ در زبان انگلیسی

     

سید اشکان نجفی

وندهای زبان انگلیسی

     

حامد قنادی

Headway English Course

     

Oxford

Speak English like an American

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 1)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 2)

   

Amy Gillett

Speak English (Audio 3)

   

Amy Gillett

Speak English (Audio 4)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 5)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 6)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 7)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 8)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 9)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 10)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 11)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 12)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 13)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 14)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 15)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 16)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 17)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 18)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 19)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 20)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 21)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 22)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 23)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 24)

     

Amy Gillett

Speak English (Audio 25)

     

Amy Gillett

English Test - Business

       

English Test - Grammar

       

English Test - Idioms

       

English Test - Synonyms

       

English Test - Errors

       

English Test - ESL Book

     

Alan Townend

آموزش قدم به قدم هک

     

آراز صمدی

آموزش مقدماتی اینترنت

     

آموزشگاه اینترنتی کمان رایانه

آموزش تعمیر اتومبیل های سواری

     

ناشناس 

برنامه نویسی برای سیستم عامل سیمبین

     

موسی مرادی

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

     

 اطلاعات اصفهانمرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی

آموزش فوتوشاپ

     

اطلاعات اصفهانمرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی

معرفی PHP

     

مهدی علیدوست

بررسی رسانه های گروهی

     

دکتر رحیم عابدین زاده

راهنمای دستورات SQL

     

ناشناس

مغالطات

     

دیوید کلی