برنامه سرمایه گذاری فدرال

«این روش مهاجرتی در حال حاضر به دلیل پر شدن ظرفیت بسته می باشد». شما می توانید به جای مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری فدرال از روشهای کارآفرینی کبک و یا بیزینسی استان های خاص استفاده نمایید.
روش سرمایه گذاری فدرال جهت توسعه و تولید اشتغال در کانادا با جذب سرمایۀ متقاضیانی که دارای تجربۀ تجاری، بیزینسی و یا توان مدیریتی هستند به وجود آمده است.
به عنوان یک فرد مهاجر سرمایه گذار، شما و خانواده تان می توانید با سرمایه گذاری مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰$ کانادا به مدت ۵ سال در برنامه فدرال ( متقاضیان اقامت در کانادا به غیر از کبک ) اقامت دائم به دست آورید.
روش سرمایه گذاری فدرال توسط دولت کانادا ضمانت شده است و دولت تضمین می دهد بعد از ۵ سال پول شما به طور کامل بدون سود باز پرداخت شود.
همچین این امکان برای متقاضیان روش سرمایه گذاری کانادا وجود دارد تا با پرداخت تنها ۱۸۰٫۰۰۰$ در عوض ۸۰۰٫۰۰۰$ از مزایای این روش مهاجرتی برخوردار گردند. با این تفاوت که در صورت استفاده متقاضی از طرح ۱۸۰٫۰۰۰ دلاری (این مبلغ بر اساس تغییر نرخ بهره بانکی قابل تغییر میباشد)، این مبلغ بدون بازگشت می باشد.
همچنین براساس مقررات متقاضي مهاجرت در اين گروه بايد حداقل 35 امتياز از حداكثر 100 امتياز كسب كند تا به عنوان مهاجر پذيرفته شود. طبق مقررات 5 عامل در كسب امتياز متقاضي موثرند که عبارتند از: مقطع تحصيلي ، آشنايي به زبان انگليسي و زبان فرانسه ، تجربه كاري،سن، تناسب و سازگاري شخص با جامعه كانادا .

1ـ مقطع تحصيلي :حداقل صفر تا حداكثر 25 امتياز
25 امتیاز برای مقطع فوق لیسانس یا دکترا
22 امتياز براي مقاطع تحصيلي معادل فوق ليسانس
20 امتياز براي مقطع ليسانس یا 3 سال كارآموزي فني و حرفه اي
15 امتياز براي فوق ديپلم یا 14 سال تحصیل
12 امتياز براي تحصيل بعد از ديپلم به مدت يك سال با مدرك
5 امتياز براي ديپلم دبيرستان
0 امتیاز برای زیر دیپلم

2ـ زبان Language : حداقل 0 تا حداكثر 24:
تسلط کامل به زبان انگلیسی یا فرانسه 16 امتیاز و زبان دوم 8 امتیاز دیگر
(برای توانایی اولیه به زبان حداکثر 2 تا 8 امتیاز تعلق می گیرد))

3ـ تجربه كاري Business Experience : حداقل 20 حداكثر 35 امتياز:
35 امتياز براي پنج سال تجربه کاری
30 امتیاز برای چهار سال
25 امتیاز برای سه سال
20 امتیاز برای دو سال

مزیت های این روش:
در این روش متقاضی الزامی به داشتن مهارت در زمینه زبان انگلیسی و فرانسه ندارد.
متقاضی تعهدی در زمینه ایجاد حرفه و بیزینس نخواهد داشت.
اخذ اقامت دائم و بدون شرط برای متقاضی، همسر و فرزندان.
متقاضی ملزم به داشتن مدرک تحصیلی نمی باشد.
شرایط لازم جهت برنامه مهاجرت سرمایه گذاری فدرال :

روش سرمایه گذاری فدرال شرایط لازم
هر منطقه در کانادا به غیر از کبک مقصد
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ $ کانادا – قانوناً کسب شده باشد حداقل دارایی
مدیریت حداقل ۵ کارمند تمام وقت در سال یا مالکیت بخشی از یک بیزینس، حداقل ۲ سال در ۵ سال گذشته سابقه سهام داری یا مدیریت
۸۰۰٫۰۰۰ $ کانادا به مدت ۵ سال با تضمین دولتی بدون سود و یا ۱۸۰٫۰۰۰$ بدون بازگشت سرمایه گذاری
انجام آزمایشات پزشکی و ارائه عدم سوء پیشینه       موارد دیگر

 

 

 

متقاضیان مهاجرت به کانادا از روش سرمایه گذاری، همچنین می توانند از روش سرمایه گذاری در استان کبک اقدام نمایند

 

 

ارسال فرم ارزیابی مهاجرت