برنامه گروه تجربه کار کانادایی

in SKILLS
Hits: 2294

روش مهاجرتی و اقامتی نیروی با تجربه کانادایی
گروه تجربه كانادايى شيوه مهاجرتى است ويژه كارگران خارجى با سابقه كار در كانادا و دانشجويان بين المللى مقيم كانادا كه مايلند اقامت موقت خود در كانادا را تبديل به اقامت دائم نمايند.
كارگران خارجى و دانشجويان بين المللى از زمره كانديداهاى ايده آل براى مهاجرت و اقامت دائم در كانادا ميباشند. این گروه ها با به دست آوردن آموزش و تحصيلات و يا تجربه كارى كانادايى، كاملا با اجتماع كانادا خو گرفته وشبكه هاى مهمى را از لحاظ كار و حرفه تخصصى خود در بين جامعه و گروه های کانادايى ايجاد نموده اند.
مهاجرت به کانادا از اين روش مخصوص دو گروه زير ميباشد و براى هر يك از اين دو گروه شرايط جداگانه ايى وجود دارد:

فارغ التحصيلان بين المللى با سابقه كار كانادايى
> اتمام كامل و فارغ التحصیلی از یک دوره تحصیلی حداقل دو ساله و تمام وقت، از يك موسسه تحصيلى كانادايی.
> حداقل يك سال سابقه كار حرفه اى يا فنى تمام وقت يا معادل تمام وقت به صورت نيمه وقت که در ظرف ٢٤ ماه قبل از تاريخ درخواست کسب شده باشد.
> مهارت متوسط و يا ابتدايى زبان انگلیسی و یا فرانسه بسته به سطح مهارت شغلی.

كارگران خارجى موقت (با ويزاي كار)
> حداقل ۱ سال سابقه كار حرفه اى، تخصصى و يا فنى تمام وقت يا معادل تمام وقت به صورت نيمه وقت (تمام وقت معادل است با ٣٧.٥ ساعت در هفته). اين سابقه كارى بايد در ظرف زماني ٣٦ ماه قبل از ارسال درخواست مهاجرت كسب شده باشد.
> مهارت متوسط و يا ابتدائى زبان انگلیسی و یا فرانسه، بسته به سطح مهارت شغلی.
متقاضيان اين گروه مى توانند در طول پروسه مهاجرتى در داخل خاك كانادا بمانند. در صورتيكه متقاضي از خاك كانادا خارج شده باشد اگر از زمان ترك كردن كار كانادايى او بیشتر از یک سال نگذشته باشد هنوز مى تواند تحت اين زيرمجموعه براى مهاجرت به كانادا اقدام نمايد.
سيستم ارزشيابى اين گروه بر اساس مدل قبولي و يا ردى است و اگر فرد متقاضي حداقل شرايط را داشته باشد، واجد شرايط درخواست مهاجرت خواهد بود.

ارسال فرم ارزیابی مهاجرت