اطلاعات جامع، ویژه مهاجرین و تازه واردین

مرکز راهنمای ایرانیان، بانک  اطلاعات مورد نیاز شما در کانادا

اولین و تنها کتاب دایرکتوری و راهنمای ایرانیان کانادا

کتاب راهنمای ایرانیان در تیراژ ده هزار جلد ویژه ایرانیان استان بریتیش کلمبیا

قابل توجه صاحبان مشاغل ایرانی در سراسر کانادا

با توجه به جمعیت رو به رشد جامعه ایرانی پیشنهاد می گردد بیزنس خود را بطور رایگان در وب سایت Iran I Page ثبت و یا بروز رسانی نموده و به شبکه سراسری مشاغل ایرانی در کانادا بپیوندید. 

 

خدمات به مهاجرین 

خدمات و سرویس های تخصصی به مهاجرین و تازه واردین به کانادا،  مستقر سازی، آموزش زبان و اشتغال به کار، آموزش عمومی جهت آشنایی شهروندان با حقوق قانونی خود.

   
آموزش زبان و بستر سازی جهت اشتغال به کار مهاجرین   آموزش عمومی جهت آشنایی مردم با حقوق قانونی خود   خدمات و سرویس های تخصصی به تازه واردین
         
YMCA b    mosaic b   ISS b 
اشتغال به کار مهاجرین، خدمات آموزشی و بهداشتی   آموزش زبان و بستر سازی جهت اشتغال به کار مهاجرین    اشتغال به کار مهاجرین، خدمات آموزشی و بهداشتی